Průlom v léčbě diabetické retinopatie

06.11.2014 18:25

 

Koncem října roku 2011 byly v Londýně publikovány závěry klinické studie King's College, v rámci níž se profesoru Ardenovi - jako vůbec prvnímu lékaři na světě - podařilo prokázat, že pomocí světelné masky lze léčit diabetickou retinopatii.
Sledovaní pacienti po dobu šesti měsíců spali s nasazenou oční maskou, jež byla záměrně naprogramována tak, aby osvětlovala pouze jedno oční víčko. Díky tomuto postupu bylo posléze možné porovnat, jak se lišil vývoj diabetického makulárního edému u oka podrobeného půlroční světelné terapii ve srovnání s druhým, nijak neléčeným okem.
Zatímco o studovaných očí došlo po šestiměsíční terapii k výraznému zlepšení ostrosti vidění, achromatické kontrastní citlivosti a mikroperimetrických prahů, všechny tyto sledované jevy se u druhých očí v páru naopak zhoršily. U očí podrobených léčebné terapii bylo v zóně centrálního dílčího pole rovněž možné pozorovat větší průměrnou tloušťku makuly zjištěnou OCT

 

Zpět

Kontakt

Vše o diabetické retinopatii

diaoko © 2014 Všechna práva vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode